Läsvärt

2017-02-21

I Dagens Samhälle finns en mycket läs- och tänkvärd artikel angående ett överhängande svenskt samhällsproblem.

Läs hela artikeln

Vetenskap & tro

2017-02-17

 

Har precis läst Den okände Jesus – Berättelsen om en profet som misslyckades av Cecilia Wassén och Tobias Hägerland (Langenskiöld, 2016). Förutom att Tobias råkar vara vår son, är det uppenbart att en bok på detta tema intresserar mig i högsta grad.

Som väntat har boken lett till en debatt angående den urgamla frågan om förhållandet mellan vetenskap och tro.

Genom denna bok har jag fått reda på mycket mer än jag visste tidigare om människan Jesus. Jag har kunnat förstå vissa historiska händelser bättre och sätta mig in i den tidens kulturella sammanhang.

Från inomvärldslig synpunkt verkar många teorier och påståenden som framförs rimliga: till exempel att Jesus totalt misslyckades.

Men vi vet alla att ”projektet” inte stannade där. Den eller det – Gud – som skapade naturlagarna och människohjärnan är och förblir större än sin skapelse. Varför skulle inte Skaparen kunna uppväcka Jesus från döden? Oräkneliga unikt skapade individer från olika delar av världen har under 2000 års tid räknat med detta. De trodde på Jesus Kristus.

Aldrig någonsin tidigare har vi varit så många på vår jord som tror på att Kristus uppstod och lever. Detta handlar primärt om ”tro” – en kraft som inte tvingas eller debatteras fram, utan föds och växer som livet självt. (Si le grain ne meurt…)

Min erfarenhet är att den yttersta verkligheten (= Sanningen) innefattar både vetenskap och tro och spänningen dem emellan.

Läs vidare

Grävande journalist

2017-02-08

I går kväll lyssnade vi till ett fängslande föredrag här i Hässleholm av den välkände journalisten och författaren Göran Skytte.

Ser nu fram emot att läsa hans Förklaringsboken - svåra ställen i Bibeln som vi passade på att införskaffa.

Senast vi träffade Skytte var sommaren 2007 vid ett stort möte i Skövde (fotot nedan) då vi köpte hans och Bo Branders bok Ett år med Jesus - som vi hade stor glädje av i Kina. 

Denna hemsida har nu existerat i 10 år. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel) och våren 2015 (Per-Martin).

Därför låter vi denna blogg bibehålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

 

   Kinabesöket 2015 

Per-Martin var inbjuden att hjälpa till som Guest Professor vid Ningde Normal University under några månader våren 2015 och befann sig i Kina 16 mars till 29 maj.

Ningde - once more  

Ningdedagbok