Denna vecka

2017-03-28

tillbringas delvis tillsammans med de två yngsta barnbarnen:

Läsvärt om Kina

2017-03-21

 

Inför vår resa till Kina i april har jag något förberett mig genom att läsa Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen, en gedigen och insiktsfull bok på 700 sidor som utkom 2015.

Den kunnige och insatte författaren, Börje Ljunggren, var ambassadör i Beijing 2002-2006. Honom fick vi dock aldrig tillfälle att träffa.

Första gången vi besökte Sveriges ambassad hette ambassadören Kjell Anneling. Det var i samband med att en delegation från Svenska kyrkan i november 2001 besökte Kina.

Andra gången var i april 2009, då vi bevistade en föreläsning om kulturrevolutionen av professor Michael Schoenhals (ovan t v). Då var Mikael Lindström (ovan t h) ambassadör.

Kristianstadsbladet

2017-03-09

I dagens tidning finns en artikel som journalisten Åsa Carlsson skrivit efter att ha intervjuat undertecknad häromdagen.

Det går inte att länka till denna artikel eftersom den ligger bakom en "vägg", men då jag fått den via mail, kan man läsa den här.

Denna hemsida har nu existerat i 10 år. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel) och våren 2015 (Per-Martin).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

 

   Kinabesöket 2015 

Per-Martin var inbjuden att hjälpa till som Guest Professor vid Ningde Normal University under några månader våren 2015 och befann sig i Kina 16 mars till 29 maj.

Ningde - once more  

Ningdedagbok