Klargörande läsning

2017-06-23

 

Idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen har i sitt arbete om 68-kyrkan (Bladh by Bladh, 2017) på ett mycket övertygande sätt klargjort saker som jag under hela mitt vuxna liv iakttagit, konstaterat, anat och undrat över.

 

Under och efter läsningen har jag förstått och insett varför jag trivs bättre med den klassiska kristendom, som man ännu finner bland gräsrötterna i många församlingar, än bland ledande och tongivande krafter i den kyrka jag döptes in i den 13 april 1947 och som jag som utsänd till Kina arbetade inom 2001-2012.

Brittisk visit

2017-06-21

2010 - 2012 när vi jobbade i Inre Mongoliet lärde vi känna Alison Capey från England.

Hon har nu besökt oss några dagar och vi har friskat upp många dråpliga kinaminnen samt visat henne runt lite i vår del av Sverige: bl a Hovdala slott samt lite av Österlen (Kivik och Simrishamn).

Apropå Mose Anton

2017-06-17

När jag idkade studier i Lund 1969-73, kom jag att tillhöra Kristna Föreningen Filippi. Denna förening har funnits i 100 år och i dagarna har utgetts en festskrift betitlad Med tacksam röst – Filippi under 100 år.

Föreningen har spelat en avgörande roll i mitt liv, något jag också skrivit en artikel om.

Under ett sekel hinner mycket ske och i skriften får jag reda på mycket som jag inte visste, inte tänkt på, hunnit glömma. Redan de allra första raderna i en av de inledande artiklarna, skriven av Sven-Ingvar Tuvesson, sätter igång minnen och associationer:

Läs vidare

Denna hemsida har nu existerat i 10 år. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012