Hjorts hemsida: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012  

Antal besökare: [counter]


gjort@hotmail.com

p_m_hjort@hotmail.com

Läs häftet här 

 

Amity Teacher Program

 

 

Artiklar om Kina: 

 

Beijing - Moskva

Korstågen till Kina

Mästarens dröm

Matteo Ricci

Förödmjukelsens sekel

Kina 1927

Ningde - vår första kärlek

Mitt i Mittens rike

Religionsmöte

Kashgar

Kinas marsch in i framtiden

Qingming

Vad blev det av dem?

Livet på campus

Tio år med internationella

Vem lyssnar?

Visionen som misslyckades

Märkvärdiga kyrkklockor

Ett bröllop och 110 dop

Kina i Afrika

Afrika i Kina

Tredjevärldenkristna

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsike kyrka

2016-10-25

Vi befinner oss nu hos vår dotter och hennes familj i Knivsta. Den 23/10 var en stor dag för oss, då yngsta barnbarnet döptes i Alsike kyrka.

   

 

Artur Öman

2016-10-20

I tidningen Norra Skåne stod idag att läsa: Förre läroverksadjunkten Artur Öman, Hässleholm, har avlidit i en ålder av 98 år.

I november 2012 skrev jag bl a följande i en artikel om mina gymnasieår i Hässleholm 1965-67:

Min absoluta favorit under dessa båda gymnasieår hette Arthur Öman, lärare i historia, samhällskunskap och geografi. Han är numera 94 år gammal och så vitt jag vet lever han fortfarande i sin lägenhet på Bergsgatan i Hässleholm, där vår klass ”våldgästade” honom och hans hustru i samband med luciafirandet 1966.

Öman använde sällan läroböcker, nästan aldrig svarta tavlan, och aldrig någonsin stenciler och andra s k hjälpmedel. Istället använde han sig av sitt omfattande kunnande, sin stora charm och sin (ganska ofta bitska) humor. Jag lärde mig otroligt mycket av honom, och jag säger som kinesiska studenter brukar göra: Tack för att du undervisade mig!

Läs i dagens Norra Skåne Bakom kavajen bultade ett humoristiskt hjärta

 

Ett dilemma

2016-10-19

Undertecknad är född och uppvuxen i Etiopien – ett av de fattigare länderna i världen. Mina föräldrar hade sin ”mission” där under två decennier. De for dit med båt precis efter andra världskriget – utan någon som helst tanke på materiell vinning. På gräsrotsnivå lindrade de mycken nöd och stort lidande genom undervisning och sjukvård. Ledstjärnan för detta slags missionsinsatser som senare mer och mer kom att sekulariseras och benämnas bistånd var ödmjukhet, hederlighet och framförallt långsiktighet.

Själv har jag försökt mig på att i någon ringa mån gå i missionärernas fotspår. Det har inte varit utan komplikationer. Speciellt gällande frågan hur SIDA-medel, det vill säga svenska skattebetalares pengar, bäst skulle användas.

Under mina år i Kenya på 80-talet, Etiopien och Eritrea på 90-talet och Kina på 10-talet, har jag liksom andra i liknande situation ofta haft anledning att fundera över frågan: hur hjälper man bäst utan att stjälpa? Stora projekt eller små? Hur nå de svagaste? Vad är utveckling? Vems agenda? Ett otal komplicerade och ofta helt obesvarade frågor. Det är min och mångas erfarenhet att det goda väldigt lätt blir det bästas fiende. Ett kanske olösligt men smärtsamt dilemma.

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har bland annat ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer och beskriver i en mycket läsvärd artikel en problematik som numera berör de flesta svenskars vardag.

Att förhålla sig till Kina

2016-10-13

 

Eftersom jag sedan millennieskiftet bott och arbetat nästan ett decennium i Kina, har jag självklart ofta reflekterat över de frågor som Lennart Bengtsson tar upp i dagens mycket läsvärda artikel på Det Goda Samhället – en blogg som jag brukar följa

Läs artikeln här 

Vi befinner oss numera i Sverige mer eller mindre på heltid och ägnar oss åt barn, barnbarn och en del skrivande. Vi håller dock kontinuerlig kontakt med Kina.

 

 

Att bo och arbeta i Kina är en dröm för många. För oss har det varit en verklighet som vi gärna delar med oss av. Även om vi nu bor och arbetar i Sverige kommer vi att försöka fortsätta att hålla kontakten med Mittens rike.

Vi sändes 2001 av Svenska kyrkan till Kina via den kinesiska organisationen Amity Foundation för att undervisa i engelska och västerländsk kulturkunskap vid olika statliga högskolor. 

2001-2004 arbetade vi vid Ningde Teachers College i staden Ningde som ligger vid kusten i Fujianprovinsen i sydöstra delen av landet.

2006-2008 undervisade vi vid Lanzhou Institute of Education i Lanzhou, huvudstad i provinsen Gansu, vid Gula floden mitt i Mittens rike.

2008-2010 jobbade vi i staden Xifeng som ligger i östra Gansu, ca 300 kilometer från den gamla kejsarstaden Xian. Vår arbetsplats hette Longdong University. Där hade vi även workshops för yngre engelsklärare vid vårt college.

2010-2012 var vi knutna till Chifeng University, i staden Chifeng i Inre Mongoliet, omkring 500 kilometer norr om Beijing. Där hade vi ett antal fortbildningskurser för engelsklärare på högstadie- och gymnasienivå.

Vi kom till Kina första gången den 1 augusti 2001 och avslutade våra kontrakt med Svenska kyrkan den 31 juli 2012. Men vårt kinaengagemang upphörde inte därmed. 

Höstterminen 2012 var Per-Martin tillbaka för ett kortare gästspel vid Ningde Normal University (okt-nov) och under hösten 2013 (sept) gjorde Gunnel ett liknande besök på samma plats. 

 

 

Kinabesöket 2015

Per-Martin var inbjuden att hjälpa till som Guest Professor vid Ningde Normal University under några månader våren 2015 och befann sig i Kina 16 mars till 29 maj.

Läs mer