reportage & reflektioner

 

Bara opera, eller något mer?

2013-09-18

Äntligen kan jag se något av storslagenheten i kinesisk opera. I fredags följde jag med ett par väninnor till konsertsalen för att se ett slags musikal framförd av en grupp vars medlemmar alla tillhör folkgruppen She. De flesta större centralorter satsar numera på ett kulturcentrum, ofta innehållande teatersalonger, utställningshall, bibliotek och konserthall. I Ningde erbjuder man ofta gratis föreställningar med musik och teaterframträdanden av She, som är är en mycket liten etnisk folkgrupp i Fujian och som lyckats bevara mycket av sin kultur trots att man saknar ett eget skriftspråk.

Framträdandet med She hade blivit inställt till förmån för en föreställning med Mingdong Opera, som är den form av traditionell opera som är vanlig i Fujian. Det var en välregisserad föreställning med modern teknik och fantastisk scensättning som bara stördes av den stora tv-kameran som svängde fram och tillbaka i luften framför scenen och som fördärvade alla försök till bilddokumentation hos publiken.

För första gången någonsin upplevde jag kinesisk opera som bitvis nästintill njutbar. För första gången upplevde jag dessutom själva handlingen som riktigt intressant! Min väninna tolkade en del allt eftersom. Det visade sig handla om en berömd ämbetsman från Qidu. Han var så rättrådig att han med fara för sitt eget liv - genom sin likaledes rättrådige lärare som med stor möda tog sig till kejsaren - lyckades bekämpa sin korrupte rival till ämbetet, och därigenom rädda livet på oskyldiga offer. Den korrupte rivalen avrättades och den rättrådige ämbetsmannen återfick sin post.

Operan innehöll många inslag som kräver kunskap om traditionellt tankesätt som jag nu fick förklarat. Men, jag fann den intressant främst av två andra anledningar. Den ena är att en av våra närmaste vänner kommer från Qidu och enligt sägnen lär vara en ättling i rakt nedstigande led till nämnde ämbetsman. Vännerna brukar ofta skämta med honom om hans nobla bakgrund och vi har besökt orten ifråga tidigare.

Det som jag tyckte var mest slående var emellertid valet av handling just i dessa tider då omfattande korruptionshärvor nystas upp högt upp i regeringskretsarna och mer än ett huvud kan komma att rulla, åtminstone bildligt talat. Kunde det finnas ett samband?

Några dagar senare passerade vi orten Qidu. En av medpassagerarna är mycket väl insatt i historia. Jag frågade henne om hon kände till fallet med ämbetsmannen. Det gjorde hon. Men, förklarade hon ivrigt för mig, några år senare uppdagades det att han var involverad i en stor muthärva - och kejsaren lät avrätta även honom.

Gunnel Hjort, Ningde 

(Jag fick möjlighet att gå på en föreställning med She längre fram. De två överst bilderna är därifrån.)