reportage & reflektioner

 

Två drakböcker

2008-04-05

Två drakböcker

Under mars månad har jag ägnat en del av min fritid åt att läsa två verkligt upplysande böcker om Kinas rika och förbryllande historia, två böcker som vi fick tag på när vi passerade Hong Kong tidigare i år.

 

Först fängslades jag av tredje delen i Adam Williams historiska romantrilogi – The Dragon’s Tail (Hodder & Stroughton, 2007). (Tidigare har jag njutit av de båda föregående delarna The Palace of Heavenly Pleasure och The Emperor’s Bones.) Författaren är född och uppvuxen i Hong Kong och de dramatiska och fängslande händelser som skildras i trilogin bygger löst på den egna familjens samt personliga upplevelser i Kina med början runt 1900 fram till 1990. Allt emot bakgrunden av en mycket kunnig och initierad redogörelse för kinesisk kultur, natur, mentalitet och historia. Dessa böcker är en guldgruva för den som vill tränga in lite djupare då det gäller att försöka förstå en del av det som händer i detta mäktiga rike idag.

 

Därefter har jag hållit på med Harry G Gelbers The Dragon and the Foreign Devils (Bloomsbury Publishing, 2006) som på ett otroligt fascinerande sätt redogör för de minst sagt intrikata relationerna mellan Kina och Omvärlden från 1100 före Kristus fram till dags dato. Denna bok hjälper en att åtminstone något begripa vad det är som är så svårt i relationerna mellan Kina och Väst idag.

 

Det är ett privilegium utan like att kunna ta del av denna typ av litteratur ’mitt i Mittens Rike’. Många många gånger blir vi påminda om att vi vet och kan så oerhört mycket mer om detta fantastiska land än den övervägande majoriteten av dess invånare.  

 

 

hjortikina/pmhj 2008-04-05