reportage & reflektioner

 

Long Dong University

2008-09-30

En presentation

 

Under detta läsår kommer vi att arbeta som engelsklärarevid ovanstående institution, som ligger i staden Xifeng, ca 500 kilometer rakt öster om Lanzhou. Vi är inte de första utländska lärarna här. Peace Corps från USA har funnits sedan ett antal år, liksom VSO (Voluntary Service Overseas) från Storbritannien, och den kinesiska Amity Foundation påbörjade sitt arbete på denna plats för tre år sedan, då Thomas och Monica Palmgren placerades här.

Peace Corps har en informativ hemsida om sitt engagemang vid colleget, och vi har tagit oss friheten att återge en bearbetad översättning av en av presentationerna som man hittar på 

The Tree House Scholarship 

 

Ordet long på kinesiska betyder ’drake’, men betecknar också i vissa sammahang provinsen Gansu, som påstsås likna just en drake. Dong står för väderstrecket öster, så namnet Long Dong refererar helt enkelt till att universitetet ligger i östra delen av provinsen.

Gansu är en av Kinas allra fattigaste provinser. Bland kineser i allmänhet betraktas det som ett mycket torrt och ofruktbart gränsland, ett eftersatt område som man helst av allt bör undvika. Dock har Gansu en synnerligen rik historia. Gule kejsaren, Kinas första kejsare, sägs ha kommit från Gula platån, som även inkluderar den del av östra Gansu där Longdong University ligger. Gule kejsaren är känd för att ha förenat många inbördes stridande fraktioner och att ha skapat ett enat rike. Genom Gansu gick också den berömda Sidenvägen, längs vilken handelsmän färdades från Xi’an i öster till Bagdad, Istanbul och Alexandria i väster.

Gansu breder ut sig mellan Sichuanprovinsen i sydöst, Kinas risskål eller kornbod, och den autonoma regionen Xinjiang och Mongoliets vidder i nordväst. I Gansu finner man antika buddhistiska grottor, vidsträckta grässtäpper, en stor del av Gobiöknen samt slutpunkten av Kinesiska muren i väster. Många av Kinas 55 etniska minoriteter lever i Gansu.                                                  

Long Donguniversitetet ligger i Xifeng (Qingyang på kartan ovan) en mindre stad mitt ute på lössplatån ungefär 1600 meter över havet. De huvudsakliga näringsgrenarna är kolbrytning och lantbruk. De flesta människorna är fattiga. Trots att området bebos av cirka tre miljoner invånare, finns här ingen järnväg. Grott- eller jordbostäder är fortfarande vanligen förekommande eftersom lössjorden skyddar mot den stränga nordliga kylan på vintrarna och håller hemmen svala under de brännande heta sommarmånaderna.

Majoriteten av universitetets ca 10 000 studenter slutar säkerligen som lärare i sina respektive hembyar och landsortsstäder. De kommer då att undervisa 12-14 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Skolorna tillhandahåller mycket enkla mindre enrumslägenheter, oftast med jordgolv, där de får bo. Många erhåller en begynnelselön på ca 200 yuan (200 SEK) i månaden. Åtskilliga färdiga lärare och andra akademiker får idag inte ens ett arbete. Konkurrensen hårdnar hela tiden och Long Dong tillhör inte något av toppuniversiteten.

Ungefär 600 av studenterna har engelska som huvudämne. Årsavgiften för att få studera kan säkert förefalla astronomisk för fattiga jordbrukarföräldrar, men den är ändå inte högre än ca SEK 1600. Därtill kommer en avgift på ca SEK 600 för att få tillgång till en liggplats i ett mindre rum delat med fem till sju klasskamrater.

Long Dong var ursprungligen en lärarhögskola, men under senare år har institutionen uppgraderats så att man numera även kan avlägga akademiska examina. De flesta studenterna är i åldern 18 till 22 och kommer från jordbrukarfamiljer. De är bland de fattigaste och minst privilgierade människorna i Kina.

Hjort i Kina 2008/Text (Övers & bearb) och foton: Per-Martin Hjort