reportage & reflektioner

 

  I Kina finns inga tomma kyrkor

2008-10-03

I Kina finns inga tomma kyrkor

...kommer man inte i god tid till söndagsgudstjänsten finns det ingen sittplats att uppbringa.

Den officiella protestantiska kyrkan (Tre-själv-kyrkan) försöker styra den kyrkliga verksamheten uppifrån, kyrkorummet är inte särskilt ’sakralt’ och gudstjänstens utformning saknar publiktillvändhet. Församlingssången är släpig och sällan harmonisk, och predikan är lång, mycket lång – vanligtvis mellan en och en och en halv timme. 

Trots detta är den kyrka vi brukar gå till i staden Xifeng, där vi sen en månad tillbaka jobbar som engelsklärare, helt proppfull varje söndag. Xifeng är med kinesiska mått en liten stad på ca 100 000 invånare. Kyrkan är också den liten – kan kanske rymma runt 250 besökare. Men värmen och andan, går inte att ta miste på. De flesta är kvinnor och äldre, men även enstaka män, några ungdomar och barn.

Många ser trötta och slitna ut. Kyrkan i Kina, såväl den officiella grenen som den s k underjordiska icke-registrerade är definitivt ingen medelklasskyrka. Tvärtom. Under den långa predikan (som jag inte kan följa utan tolk), när jag blickar ut över församlingen, går mina tankar ofta till de första kristna under Romarriket. Skrev inte Paulus till korintierna något om att det som i världen anses för underklass och gäller för ingenting – det utväljer Gud?

Ja, varför strömmar folk i Kina idag till kyrkan som aldrig förr? Kan svaret vara så enkelt som att man regelbundet behöver hämta andlig näring och kraft – och att man också får det man söker och behöver? I kyrkan. Annars förstår jag inte varför man söker sig dit.

Gunnel och jag har upplevt samma mönster på de andra platserna här där vi bott och jobbat. I Fujianprovinsen i sydöstra Kina och i Gansuprovinsens huvudstad Lanzhou: slitna människor kommer till kyrkan i slitna kläder och med slitna biblar, hämtar där ny kraft, rätar på ryggen och orkar så ta sig igenom ytterligare en arbetsvecka, för att nästa söndag upprepa proceduren.

Det är allmänt känt att Protestantismen i Kina idag är den snabbast växande kyrkan i världen: varje år döps och upptas cirka en miljon nya medlemmar i den registrerade kyrkan, som nu har omkring 20 miljoner medlemmar. Sen har vi också de tusentals icke-registrerade församlingarna, de s k husförsamlingarna, som uppvisar en minst lika stark tillväxt och storlek. Man räknar med att det varje dag grundas en ny församling i Kina.

1949, då Folkrepubliken utropades, fanns ca 700 000 protestantiska kristna i landet. Trots maoismens grymma förföljelser, räknar man idag med allra minst 40 miljoner, d v s ungefär 3% av landets befolkning. Den protestantiska kyrkan är alltså nu 57 gånger större än före kommunismens maktinnehav.

I Kina finns idag inga tomma kyrkor. De som finns är för små och många fler behövs.

Per-Martin Hjort