reportage & reflektioner

 

Svininfluensan och individens frihet

2009-11-29

"Så du anser att det kan vara rätt att offra den personliga friheten för allmänhetens bästa?" Frågan ställdes den 29 oktober i det kinesiska TV-programmet Dialogue (CCTV9)  till Androulla Vassiliou, kommissionär i EU:s hälsodepartement. Samtalet handlade om Svininfluensan – i Europa och i Kina. Vassiliou medgav att detta var en känslig fråga, men att det i vissa lägen kan finnas fog för restriktioner även om det påverkar individer. Om ledarna är tydliga och förklarar varför man vidtar vissa åtgärder, så är allmännheten oftast villig att följa regleringar, menade hon.

Hon skulle kunnat tillägga att detta inte borde vålla några större problem i ett land som Kina, där en av grundpelarna i samhället just är idén om att "kollektivets behov är överordnat individens". En annan "sanning" är att överordnade alltid har rätt: föräldrar i förhållande till barn, lärare i förhållande till studenter och arbetsgivare i förhållande till arbetstagare.

Studenter i karantän

Detta är inget som vi förbehållslöst ställer oss bakom men vi kan se att det underlättar organisationen i vissa krissituationer. I förra veckan införde collegeledningen utegångsförbud utanför skolområdet för samtliga studenter, eftersom några fall av svininfluensa bekräftats bland studenterna. Det accepterades utan vare sig protester eller tidningsskriverier. Symptomfria rumskamrater till smittade elever får inte ens lämna sina sovsalar. Det innebär stor frånvaro och att undervisningen i vissa klasser helt ställts in.

Vi är för dåligt insatta i medicinska förhållanden för att uttala oss om huruvida detta är en god preventiv åtgärd eller ej. Vad vi däremot befarar är att många elever som är i karantän kan uppleva det psykiskt påfrestande. Rummen där sex till åtta personer bor är små och även under vanliga förhållanden uppstår givetvis konflikter.

Knapphändig information

Hur ser då lärarkollegiet på situationen? Ja, det frågar vi oss också. Än en gång upplever vi hur svårt det är att bli en del av en kinesisk institution – särskilt i kristid. De utländska lärarna (fem personer förutom oss båda) kallas aldrig till verkligt viktiga möten utan vi får förlita oss på den knapphändiga information som delges oss genom därtill utsedda lärare. Studenterna medger att de är bekymrade men verkar ovilliga att gå närmare in på detaljer – kanske vill de inte oroa oss, eller så har de blivit tillsagda att inte tala för mycket om läget med oss. Många kineser är rädda för hur information kan hanteras av västerlänningar (särskilt i medierna, eller via internet vilket denna hemsida ju är ett exempel på) och väljer därför att säga så lite som möjligt.

Vaccin – men inte till alla

TV-inslaget i Dialogue föranleddes av att Kina i förra veckan kunde påbörja en stor vaccineringskampanj över hela landet. Liksom i andra delar av världen räcker inte vaccinet till alla. Vårt college med 10.000 studenter har fått 2.000 doser. De har valt att vaccinera kökspersonal och lärare i första hand.

Vi hade egentligen beslutat oss för att avstå eftersom vi inte är i riskgruppen, men enligt kinesisk sed är det ett etikettsbrott att säga nej till vad ledarna erbjuder så nu är vi, till ledningens oerhörda lättnad, båda vaccinerade – två studenter färre kan få skydd, men å andra sidan har skolan gjort allt de kunnat för att förhindra att vi blir allvarligt sjuka och de tvingas ta hand om oss på bästa tänkbara sätt. Livet som utsända i en annan kultur är fyllt av dilemman av detta slag. Hur mycket ska vi anpassa oss till rådande kultur? Vem avgör vad som är rätt och vad som är fel?

Vintern 2009-10 kan bli hård för många familjer i Kina. Enligt uppgift kan kostnaderna för en sjukhusvistelse i samband med influensan uppgå till en summa motsvarande flera årslöner för en bonde. Det stora flertalet collegestudenter som kommer från landsbygden har inga som helst ekonomiska marginaler och här finns inga sjukförsäkringar.

Till skillnad från studenterna får vi lärare lämna campus när vi vill, men vår temperatur kollas varje gång vi vill in på collegets område igen.

Gunnel Hjort