reportage & reflektioner

 

Empowerment: mer än ett modeord

2010-04-01

 

  

Hon har en hel del av skjutjärnsreporter i sig, men den agressiva taktiken är ersatt av en betydligt mjukare men ändå lika rapp, sanningssökande ton. Denna paranta kvinna med uppfordrande blick heter Tian Wei. Hon är en av programledarna i Dialogue på CCTV9, den statligt ägda engelskspråkiga TV-kanalen som numera sänder program över hela världen. Dialogue är ett debattprogram med inbjudna gäster vilka diskuterar och analyserar högaktuella ämnen, både inhemska och globala.

I Kina finns många kvinnor som Tian Wei och vi har haft förmånen att möta några. En av dem är She Hongyu, ledare för Amity Foundations Research and Development Center. Första gången var vid en konferens där hon medverkade som talare. Den unga, som jag trodde, ’studenten’ som ställde sig vid mikrofonen visade sig vara en otroligt kunnig och analytisk föreläsare med ordet i sin makt. När jag senare fick tillfälle att samtala med henne tyckte jag mig ana något av hemligheten bakom hennes karriär: intelligens och kunskap kombinerad med värme och ett genuint intresse för andra människor. Med andra ord, egenskaper vilka utgör grunden för verkligt goda ledare.

Att en kvinna innehar en chefspost borde inte vara särskilt uppseendeväckande i ett land som Kina, där den officiella ideologin sedan Folkrepublikens grundande är att kvinnor och män är jämställda. Men verkligheten talar sitt tydliga språk. Fortfarande är inkomstklyftorna mellan män och kvinnor med samma jobb oroväckande stora, manliga akademiker har lättare att få jobb än kvinnliga, och endast en tredjedel av chefsposterna i privata företag innehas av kvinnor. I en artikel i Newsweek (aug. 2009) skriver Duncan Hewitt att idag ’lever många kinesiska kvinnor – särskilt inom den förmögna eliten – den sortens liv som en gång var otänkbart här. De har god utbildning, arbetar för multinationella företag och äger sina egna hus. Men för miljontals av deras systrar, särskilt bland de fattiga, behövs fortfarande många förändringar. Många gamla värderingar och typer av exploatering som kommunistpartiet en gång försökte bekämpa har åter blossat upp.’

Som exempel på dessa värderingar nämner Hewitt sexindustrin som ökat i och med det öppnare samhället. Han skriver att ’marknadsekonomin har delvis bidragit till exploateringen av vissa kvinnor, samtidigt som den har skapat nya tillfällen för andra. Sedan 1980-talet har kvinnor från landsbygden fått frihet att flytta till urbana områden för att söka arbete, men det har skapat en stor urban underklass, vilken ofta inte hittar någon annan utväg att tjäna pengar än att sälja sig själva.’

    

Men problemen för kvinnor gäller inte enbart prostitution. Sociologen Sun Zhongxin som specialiserat sig på studiet av kinesiska kvinnors situation anser att kapitalismen har medfört en tendens att ’behandla kvinnor som varor’ inom arbetsmarknaden, vilket illustreras av att många företag enbart anställer ’vackra’ kvinnor.  Utseendet blir viktigare än de faktiska meriterna.

Sun säger vidare att ’Kinas konstitution understryker att kvinnor och män är jämställda, men i verkligheten är det mycket svårt att implementera det – våra lagar är inte tillräckligt specifika, eller så är de inte tillräckligt kraftfulla.’

Amity Foundation riktar sig i flera av sina projekt särskilt till kvinnor. Bland annat arbetar de bland prostituerade i sitt hiv-aids-förebyggande program och utsatta kvinnor kan erbjudas juridiskt stöd. De ger också undervisning i förebyggande hälsovård och erbjuder gynekologisk expertis på landsbygden. Back to school-projektet har hjälpt tusentals flickor från fattiga familjer att få skolgång.

Det så kallade ’lärarprogrammet’ genom vilket Per-Martin och jag fått vårt uppdrag når årligen tusentals blivande lärare. Flertalet av dem är unga kvinnor som kommer från en fattig landsbygd. De, i sin tur, kommer som lärare i avlägsna byskolor att kunna bidra till ökade kunskaper och större möjligheter att påverka livet för nya generationer.

Amity Foundation  bedriver framför allt ett mångsidigt och långsiktigt arbete med attitydförändringar och empowerment för att stärka kvinnor i eftersatta områden. Tian Wei och She Hongyu är beundransvärda exempel på kvinnor som vågat – och lyckats – gå in i sammanhang där de är med och förändrar strukturer och livsvillkor, inte bara nu utan för framtiden.

hjortikina april 2010, Gunnel Hjort