reportage & reflektioner

 

killar!

2010-05-03

man styrka jobb beslut ansvar framtid

 

Att pojkar ofta är mer efterlängtade i det traditionella kinesiska hemmet är inte någon hemlighet. Men hur är det egentligen att tillhöra det manliga släktet? Är det lättare att vara kille än tjej, eller spelar könet ingen roll? Jag bad en grupp studenter diskutera frågan och fick ett genomgående ”Det är mycket svårare att vara kille!” till svar.

Traditionen är fortfarande stark i stora delar av Kina, särskilt på landsbygden, och enligt den är det mannens uppgift att försörja familjen. Förutom hustru och barn ska han se till att även föräldrarna får en trygg ålderdom. Därför är pressen på manliga studenter att klara av studierna för att kunna göra karriär mycket stor. Kvinnliga studenter har visserligen stora förväntningar på sig när det gäller studieresultat, men om de skulle misslyckas är det inte lika katastrofalt, för "de ska ju ändå gifta sig" och därmed bli försörjda.

"Men om kvinnan har ett jobb, skulle inte hon kunna försörja mannen och mannen ta hand om hemmet,” undrar jag. De flesta är eniga om att det inte vore en bra lösning. I nödfall skulle det gå men då måste familjen se till att hålla det hemligt. Annars riskerar mannen att förlora sitt anseende och folk kommer varken att respektera honom eller hans familj.

Bilden av den ideale mannen är att han är stark och målmedveten, utstrålar ett orubbligt lugn och kan lösa alla problem. Mannen har sista ordet i konflikter men det innebär också ett stort ansvar, påpekar studenterna. Det är inte lätt att veta vad som är bäst i alla lägen. Och skulle någon i familjen råka illa ut på ett eller annat sätt, så är det mannens uppgift att finna en utväg.

"Men det måste väl i alla fall vara bättre att vara kille än tjej när man är student,” tycker jag, och tänker på det faktum att de flesta ledarna  för Studentföreningen är killar och att nästan alla klasser har en manlig ordningsman. "Män är bättre lämpade för ledarskap,” hävdar flera av studenterna i klassen, och med dessa åtaganden följer också mycket ansvar som kan bli ”för tungt att bära för tjejer eftersom de är svagare”.

"Inte nog med pressen från föräldrar och lärare” fyller en av killarna i. "När jag går ut med min flickvän för att äta nudlar och notan kommer, vem är det som får ta fram plånboken? Jag! Och skulle någon tafsa på min tjej, då är det jag som ska vara stark och försvara henne. Men om någon tjej skulle röra mig - inte för att det gör mig något - då lyfter min tjej inte ett finger utan ser bara förskrämd ut!” Klassen skrattar och några av tjejerna ser längtande på sin manliga, modiga klasskamrat.

Klockan har blivit 12 och vi kommer överens om att det är dags för lunch, särskilt för killarna som ju måste se till att bli ännu starkare. En tjej hinner ifatt mig i trappan. ”Jo, det är något du måste få veta,” säger hon. "Det är ingen idé för oss tjejer att försöka göra karriär. Ingen arbetsgivare på den fria marknaden vill anställa någon som ändå kommer föda barn inom några år och som sedan måste ägna sig åt att ta hand om sin familj. När vi blir gravida blir vi ändå avskedade. Så därför mår vi bättre om vi inriktar oss på ett enkelt jobb. Men killarna har det kämpigt: de måste få ett välbetalt jobb!”

Maj 2010 Gunnel Hjort