reportage & reflektioner

 

Tre söndagsgudstjänster

2011-02-01

Söndagen den 16 januari firade vi gudstjänst i Haidian Christian Church i Beijing. Kyrkan är nybyggd, ger ett modernt intryck, ligger nära Beijing University och Tsinghua University och man har gudstjänster på såväl kinesiska som engelska. Vi deltog i den engelskspråkiga gudstjänsten och bland de kanske 1000 besökarna dominerade helt det ungdomliga inslaget (nästan alla kineser och förmodligen de allra flesta universitetsstuderande).  Predikan handlade om Jesus Kristus: vem Han är, vad Han gjort för oss, och om det kloka (men ibland svåra) att tro på Honom och följa Honom.

Söndagen den 23 januari fick vi vara med om en ekumenisk gudstjänst i Hässleholm. Kyrkan var fullsatt, temat var mission och kristna från Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Lutherska missionshuset och Svenska kyrkan bad, tackade och sjöng tillsammans och vi lyssnade till uppmaningen att ”vara rädda om och trogna vår kristna tradition och identitet”, för först då ”kan vi möta de andra och det främmande utan rädsla”. Vi fick också ta emot Jesus själv i Herrens Heliga Nattvard. Efter gudstjänsten träffade vi på kyrkbacken ganska många av våra hässleholmsvänner, som hälsade oss välkomna hem till Sverige.

Söndagen den 30 januari följde vi med vänner till kyrkan i Partille utanför Göteborg. Där friades högmässa med nattvard och vi fick lyssna till en uppbygglig predikan av prästen Anders-Petter Sjödin. ”Jesus vårt hopp” var ämnet för dagen och vi lämnade kyrkan påminda om att vi kan vara helt trygga och fulla av framtidstro mitt i en orolig och otrygg värld – tillsammans med Jesus.

Det är en stor förmån att tillhöra den världsvida kyrkan, att kunna fira gudstjänst med kristna systrar och bröder både här och där, i öster och väster, norr och söder. Det är en av mina livserfarenheter att man mycket sällan lämnar en gudstjänst tomhänt, för Gud har alltid något att ge den som söker Honom i Hans hus.

 

2011-01-31 Per-Martin Hjort