reportage & reflektioner

 

Uppdrag Mission – Mittens rike i världen

2011-04-30

Kina förändras hela tiden, framförallt ekonomiskt och kulturellt, men även politiskt, även om reformerna när det gäller öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter enligt mångas mening inte går snabbt nog. Under de närmare tio år vi bott och rört oss i Kina (i synnerhet i det "riktiga" Kina – Hong Kong är ju lite speciellt) registrerar vi stora förändringar på alla plan – på gott och ont.

Vi möter ofta i Sverige uppfattningen att vi som jobbar på ”mindre” orter i Fastlandskina skulle vara isolerade och inte veta så mycket om vad som händer i omvärlden och framförallt i Mittens rike.

Så har det säkerligen varit tidigare om åren, och vi har upplevt en viss medial isolering i början av vår kinatid 2001-2004. Numera stämmer dock inte detta: vi har ständig tillgång till Internet, där vi dagligen kan läsa allt från DN till Norra Skåne, och höra på Sveriges radio, BBC och andra fria nyhetskanaler. Vi kan även dygnet runt följa världshändelserna genom CCTV News – ett utmärkt och givande komplement till västvärldens nyhetsförmedling.

Här i Inre Mongoliet kunde vi också i går (den 29 april) i direktsändning bevittna det spektakulära Royal Wedding, och undertecknad kan (om jag går upp mitt i natten) njuta av europeisk toppfotboll, exempelvis Champions League, när det händer.

Så vi ”följer med”, och när det gäller uppdatering går det ingen nöd på oss.

Beträffande det ”andliga klimatet” i Sverige och väst är vi väl försedda: vi får från vår arbetsgivare Svenska kyrkan oss regelbundet tillskickade såväl Kyrkans tidning (som ypperligt speglar tillståndet på nästan alla plan i vår svenska nation) samt EFS tidskrift Budbäraren (som till vår stora glädje ofta handlar om Gunnels och mitt gemensamma födelseland Etiopien) samt tills helt nyligen Lunds Missionssällskaps tidskrift Hela Jorden (som också har innehållit många men ibland lite exklusiva artiklar om olika religioner och religionsmöten).

Postgången från utlandet till Chifeng i Inre Mongoliet är (av någon anledning som vi inte kan förstå) urusel, dvs otroligt långsam. Våra Time Magazine som skickas från Singapore samt vår post från Sverige behöver oftast en hel månad på sig, ibland längre, för att leta sig hit.

I förra veckan fick vi åter en lunta innehållande Kyrkans tidning, ett par Budbäraren och en glad överraskning: De två första numren av en ny och fräsch tidskrift med det utmanande namnet Uppdrag Mission. Det visade sig att det var Lunds Missionssällskaps tidskrift som bytt skepnad och inriktning.

Vi fastnade genast för nummer två som handlar om Kina och framför allt om kyrkan i Kina. (Har nu även sett att denna tidskrift finns utlagd på nätet och jag kan verkligen rekommendera intresserade att gå till Uppdrag Mission).

Hur många visste t ex att Lunds Missionssällskap, som är Sveriges äldsta grundat 1845, redan 1849 sände ut de första missionärerna, Anders Elgqvist och Josef Fast, via Hong Kong till Fuzhou i provinsen Fujian i Kina. Som så många gånger i missionshistorien fick även detta projekt en katastrofal början, i och med att Fast mördades på Minfloden och Elgqvist fick avbryta och resa hem till Sverige.

Amity Foundation, som vi jobbar för, anordnade 2002 en utfärd för engelsklärare på Minfloden (Fuzhou)

Denna tragiska händelse skildras utförligt i Lars Österlins bok Korstågen till Kina (Sekel förlag 2005), men den har också på olika sätt utgjort stoff i August Strindbergs och Henning Mankells författarskap. (Strindberg använde Elgqvists brev från Kina som forskningsmaterial i sina kulturhistoriska studier och Mankell har i sin bok Kinesen (2008) återgivit incidenten på Minfloden i minsta detalj).

Allt detta och mycket mer, kan man ta del av i Uppdrag Mission nr 2. Biskop emeritus Jonas Jonsson berättar initierat och medryckande om den kyrkliga utvecklingen i Kina under de senaste 33 åren, från första gången han deltog i en gudstjänst i Beijing den 1 maj 1978 till en gudstjänst i staden Zhoukou i provinsen Henan med över tusen deltagare i samband med ärkebiskop Anders Wejryds besök i Hong Kong och Kina i november 2010.

"Idag har Kina världens tredje största kyrka efter USA och Ryssland – och det är bara början", avslutar Jonas Jonsson sin artikel.

Birgitta och Per Larsson (som då undervisade i Hong Kong) visar oss runt 2001 på det vackra Tao Fong Shan och Lutheran Theological Seminary

Andra läsvärda artiklar som berör samarbetet mellan den kinesiska kyrkan och Svenska kyrkan, skildrar Lutheran Theological Seminary i Hong Kong, där numera vår utsända kollega Dieter Mitternacht undervisar, samt skyddsboendet för filippinska kvinnliga gästarbetare, Bethune House i Hong Kong, som har stöttats av Svenska kyrkan i över tjugo år.

Jonas Jonsson i samband med ärkebiskop Wejryds besök i Henan (Fastlandskina) 2010

 

Chifeng, Inre Mongoliet, den 30 april 2011

Per-Martin Hjort