Sverige & Israel

2018-10-19

 

"Israel och Sverige lever i helt olika världar och jag blir alltmer pessimistisk om att de politiska relationerna länderna emellan ska förbättras. För hur ska svenska politiker, som knappt reser till Israel, inte kan något om vare sig områdets historia eller nutid, och som bundit sig så hårt vid palestinska myndigheten – både ideologiskt och ekonomiskt, att de aldrig kommer loss – kunna ha en balanserad syn på Israel?"

Läs och begrunda

Glasnost i Etiopien?

2018-10-18

"En våg av liberaliseringar och demokrati sköljer över Etiopien. Men frågan är om ärkefienden och diktaturen Eritrea är beredd att sluta fred."

Bengt G Nilssons artikel

Om Kina i Dagen

2018-10-16

Härliga höstdagar

2018-10-13

till exempel för långa promenader eller en cykeltur Finjasjön runt.

För en månad sedan

2018-10-11

gjorde jag ett privat besök i  Etiopien. Dagarna där skulle bli händelserika på olika sätt. Har försökt sammanfatta tankar och känslor i två artiklar en i tidningen Dagen och den andra i vår lokaltidning Norra Skåne.

Kina i Köpenhamn

2018-10-10

Idag ägnar vi dagen åt Köpenhamn där vi bland annat i Svenska Gustafskyrkan ska berätta om vår kinatid.

Denna hemsida har nu existerat sedan 2007. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

 

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012